Bilgi Deryam

Türkçe İsimler – Öz Türkçe Erkek – Kız İsimleri ve Anlamları

Türkçe İsimler – Öz Türkçe Erkek – Kız İsimleri ve Anlamları

Türkçe İsimler  Öz Türkçe erkek ve kız isimleri ve anlamları.

Türklerin tarih boyunca çocuklarına verdikleri isimler ve anlamları. Dikkatli incelendiğinde şimdi kullandığımız isimlere ne kadar da benziyorlar. Öz Türkçe İsimleri..

Türkçe İsimler

Türkçe İsimler

Öz Türkçe Erkek ve Kız İsimleri ve Anlamları – ”A”

Öz Türkçe İsimleri ve anlamları

ABA: Saygıdeğer kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.

ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı
ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi
ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu                                                                                                ABIÇ: Gönüllü
ABIDAN: İçli, gönül insanı
ABIK: İçli, gönüllü
ABIKAN: Mec.Soylu
ABIL: Gönüllü, İstekli                                                                                                                        ACU-(Acı,Açığ): Açık, Keskin, sert
ACUN: Dünya, yeryüzü                                                                                                                      ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
ADAL: Sadık, güvenilir
ADALAN: Ünlü, şöhretli                                                                                                                    ADIYAKŞI:  Adı/Yakşı(Adı güzel)                                                                                              ADIYAMAN: Ürkütücü bir üne sahip kişi                                                                                          ADKIR: Aygır,erkek at
ADMIŞ: Tanınmış, adına saygı duyulan kişi
ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz
AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi                                                                        AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli                                                                                            AK: Beyaz Doğuş,
AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi                                                                                         AKBAŞ: Dürüst,namuslu
AKÇA: Beyaza kaçan
AKÇALI: Zengin,mal sahibi
AKÇIL: Ak tenli
AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli

Öz Türkçe İsimler

AKÇORA: Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
AKGÜN: Gelecek,istikbal
AKHAN: “İyilik Tanrısı”
AKIN: Saldırı,hücum
AKINAY: Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
AKINCI:  Akın eden,saldıran
AL: Bayrak kumaşı
ALA: Karışık renkli,benekli
ALABAN: Timsah
ALACA: Karışık renkli
ALAGAN: (Algan)Fatih
ALAK: Yok edici, avlayıcı
ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu
ALÇU (Alcu)1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı

ALEV: Ateşten çıkan ışık
ALKIM: Gökkuşağı
ALMA: Elma
ALMAKAY: Elma yanaklı
ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık,
gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi
ALPEREN: (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci
ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ

Öz Türkçe İsimler

AMAÇ: Gaye, hedef,
ANT: And, Yemin
ANUK: Yadigar, hatıra
ARAT: Cesaret, yüreklilik
ARBIŞ: Büyü,efsun
ARBUZ: Büyü, sihir

ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden
ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
ARMAĞAN  Hediye
ARSALAN: Arslan
ARSLAN: Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
ASENA: Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan
ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
ATABAY:  lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen
bir unvan

Öz Türkçe İsimler

ATAHAN: Ata/Han. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi
ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi
ATASAGUN:  Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad
ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş
AVUNDUK: Avuntu, teselli
AYANA: Altay Türklerinin eski tanrıçalarından
AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı
Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver
AYGAN: İçten, samimi, yaren
AYGAY: Nara, bağırtı
AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş

AYGIR: Erkek at
AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü                                                                                AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
AYIM: Çekicilik, sempati
AYIMÇA: Ay parçası
AYINTAP: Mehtap, ay ışığı
AYIR: Değişik, farklı, başka, fark
AYIRBAŞ: birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele
AYIRT: Fark, farklılık, ayırım
AYITGU: Temyiz
AYISIG: birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
AYIT: Söylemek, anlatmak
AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran
AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık
AYKOYUN: Ay/Koyun

Öz Türkçe İsimler

Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
AYLU (Aylı): Aydan
AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
AYMAN: Aya eş değerde
AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk
AYRAL: Kuraldışı, istisna
AYRI: Başka, değişik, farklı
AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat
AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun
AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
AYSELİG dürüst, namuslu
AYTAK: Konuşmacı, hatip
AYTAR: Haberci, muhbir
AYTEK: Konuşmacı, hatip
AYTIN: Aydın, aydınlık

AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet
AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı
AYTUK: Hatip, konuşmacı
AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan
AYÜN: birl. Ay/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
AYZIT: Şamanist gelenekte “ Ay Tanrıçası”
AZBOY: Heyecan
AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
AZRAK: Nadir, az rastlanır.
AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek

Öz Türkçe İsimleri

A’dan Z’ye tüm harflerin olduğu Türkçe İsimlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.