Bilgi Deryam

Osmanlının kurulacağını 70 yıl önceden söyleyen alim

Osmanlının kurulacağını 70 yıl önceden söyleyen alim

İbn-i Arabi Hazretleri, Osmanlı Devleti kurulmadan  70 yıl önce Osmanlı Devleti’nin kurulacağının müjdesini vermiştir. Bu müjde elbette kulaktan kulağa gelme bir bilgi değildir. İbn-i Arabi hazretleri “eş-Şeceratü’n-Nu’mâniyye fi’d-Devleti’l-Osmâniyye” (Osmanlı Devleti’nde Soy Ağacı) adlı eserinde Osmanlı’nın kurulacağını 70 yıl önceden haber vermiştir.

Muhyiddin İbn-i Arabi bu müjdeyi nasıl vermiş diyecek olursanız; O, bunları cifir ilmi ve Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetlerden istinbat ederek bu müjdeyi vermiştir. Aynı zamanda ilk halifenin Yavuz Sultan Selim olacağını ve yine Sultan Selim’in kendi kabrini ortaya çıkaracağını, bazı padişahların özelliklerini, Bağdat’ın fethini 4. Murad yapacağını ve son padişahın Sultan Vahdettin olacağı gibi bir sürü esrarengiz bilgiler de eserlerinde mevcuttur.

Osmanlı Devleti’nin kurulacağını 70 yıl önceden söyleyen İbn-i Arabi

Edirne Kütüphanesi’nde bulunan ve Efrani tarafından tercümesi yapılan bu eseri ilginç ve önemli kılan iki özellik; Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 70 yıl önce kaleme alınmış olması ve kuruluşundan ve yıkılışına kadar Osmanlı tarihindeki önemli olaylara ilişkin esrarengiz rumuzlara (işaretlere), manevi müjdelere ve başka bir deyişle  “ilmi kerametlere” yer vermesidir.

Henüz ortada Osman Gazi ve Osmanlı Devleti’nin ismi dahi yokken İbn-i Arabi hazretleri, onun yakın zamanda geleceğini müjdelemiş ve Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.

İbn-i Arabi eserinde, sadece Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bahsetmemiş, Osmanlı Devleti zamanında meydana gelecek pek çok olayı asırlar öncesinden haber vermiştir.

Şam ile Mısır’ın fethedilmesi, Yavuz Sultan Selim’in Şam’a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkarılacağını; Hafız Paşa’nın, Bağdat’ı dokuz ay boyunca kuşatmasına rağmen Bağdat’ı alamayacağını, fethin 40 gün içinde Sultan  IV. Murad’a nasip olacağı; Sultan Abdülaziz’in katledileceği gibi daha bir çok hadiseyi rumuzlu (manası gizli işaretler) bir biçimde bildirmiştir. Türkler hakkında ise, “Türkler için muzafferiyet ve saadet vardır” demiştir.

İbn- Arabi’nin  Kehanetleri

İbn-i Arabi hazretleri eserinde, ilk olarak “tılsım sahibi ilk Sin”den, yani “ilk (birinci) Selim” olarak bilinen Yavuz Sultan Selim’den bahsederek; tahta çıkışının Fatih Sultan Mehmed’den sonra gerçekleşeceğine işaret etmiştir. Onun için en büyük tılsım’ın “hilafet” olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla, hilafetin Osmanlılara bu “Sin”, “Selim” eliyle geçeceğini haber vermiştir.

“Soy sahipleri zamanındaki, şiddetli ve çetin Rı” ifadesiyle, Yavuz Sultan Selim’in yaptığı “Ridaniye” Savaşı’na işaret edildiği gibi, “bir konuşma ile ilgili olarak kendisine işaret edilen” ifadesiyle de, Çaldıran Savaşı’nda padişahın, seferin uzamasından sızlanıp şikayet etmeleri üzerine askerleri yatıştıran tarihi konuşmasına işaret edilmiştir. Cümlenin devamında geçen “çatık kaşlılık menzillerinden Yâ menzilinde bulundu”ğu sözüyle de, Yavuz’un çatık siyah kaşlı ve “Yavuz” lakaplı olduğuna işaret edilmiştir.

Bundan sonra ibn-i Arabi, haber verdiği “Sîn”in, “zafer sevinciyle Şın’a vardığı zaman”, kendi yıkık ve virane kabirinin bulunacağını bildirmiştir. Bu keşif aynen gerçekleşmiş, Sultan Selim Han, Muhyiddin İbn-i Arabi’nin yıkık mezarını buldurup üzerine bir türbe, yanına da bir cami yapılmasını emretmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için  ”Ölümünden 277 yıl  sonra mezarı bulunan İbn-i Arabi’nin ölümü adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İbn-i Arabi hazretleri, eş-Şeceratü’n-Nu’mâniyye fi’d-Devleti’l-Osmâniyye eserinin  son kısmında “son Mim” rumuzuyla işaret ettiği “son Mehmed”in, Sultan Mehmed Vahideddin’in son padişah olacağını; Osmanlı saltanatının ve soy silsilesinin ondan sonra sona ereceğini bildirmiştir: “Bahsettiğimiz şey, son Mim’in cülûsuna kadar devam eder. O’nun cülûsu, sen; ‘Kabahatlerimiz yüzünden belalarla karşı karşıya geldik!’ deyinceye kadar dosdoğru bir biçimde sürüp gider.”9

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını takip eden dönemde ahir zaman fitnelerinin ortaya çıkacağını ve karanlık günlerin yaşanacağını da haber verir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.