Bilgi Deryam

Macarları 2 saatte yıkan Sultan, Mohaç Meydan Muharebesi

Macarları 2 saatte yıkan Sultan, Mohaç Meydan Muharebesi

Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı’nın en şanlı zaferlerinden biridir. Dünya tarihine ” en kısa süren meydan savaşı ” olarak geçmiştir. 2 saat süren muharebenin ardından Macar Krallığı yıkılmıştır. 29 Ağustos 1526 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın komutasındaki Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi Mohaç Meydan Muharebesidir.

Mohaç Meydan Muharebesi

Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mart 1526 tarihinde Rumeli komutanlarına, Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa’ya, Bosna Beylerbeyi’ne ve Kırım Hanı’na sefere hazırlanmaları için emir verdi.

Sefere Kapıkulu askerleri, Suriye ve Mısır vilayetlerinin askerleri de katıldı. Kanuni Sultan Süleyman, 23 Nisan 1526’da 60.000 kişilik ordu ve 300 top ile sefere çıktı. Rumeli beylerinin kuvvetleri de bu orduya katıldı.

Hiçbir direnişle karşılaşmadan Macar topraklarına giren ve kalelerini fetheden Osmanlı ordusu, ardından Drava Nehri’ni aştı ve ordu Mohaç Ovası’na yaklaştı. Bu sırada Macar kralı II. Lajos ve başkumandan Nodor Bathory’ın başında bulunduğu Macar ordusu Osmanlı ordusunu karşılamak üzere, Mohaç Ovası’na ordugâh kurdu.

Kanuni Sultan Süleyman, çevreye gönderdiği akıncılarla, Macar ordusunun yardım almasını önlerken, Osmanlı ordusu da 28 Ağustos 1526’da Mohaç Ovası’na geldi. Başta Kanunî, veziriâzam İbrahim Paşa olmak üzere ordunun bütün komutanlarıyla, eski ve tecrübeli askerlerinin katıldığı bir savaş meclisi toplandı.

Bu mecliste Yahya paşazade Malkoçoğlu Bali Bey, birbirlerine zincirlerle bağlı zırhlı Macar süvarilerinin çok tehlikeli olduğunu ve kitle halinde saldırının sakıncalı olacağını, düşmanın yan ve gerilerine yapılacak saldırıların daha çok yarar sağlayacağını söyledi.

Osmanlı askerlerinin bunları ortadan kaldırması çok zordu ve o yüzden önceden kararlaştırılmış olan çember ile geri çekilme taktiği yani Kurt kapanı uygulanmalıydı. Teklif, padişah ve mecliste hazır bulunanlarca kabul edildi.

Macar ordusu, kendi savaş planı gereğince iki safa ayrıldı. İlk saf, merkez, sağ ve sol olmak üzere kurulurken, ikinci saf ise dört koldan meydana geliyordu. Kral II. Lajos bu safta yer alırken, Macarlar 29 Ağustos’ta taarruza başladı.

Mohaç Ovası’nın bir yanı bataklık, öteki yanı tepelikti. Osmanlı ordusu ise, arka arkaya üç saf halinde düzene girdi. Ön safta veziriazam İbrahim Paşa komutasında Rumeli ordusu, ikinci safta Behram Paşa kumandasında Anadolu ordusu, üçüncü safta ise yeniçerilerin komutanı olarak Kanuni Sultan Süleyman bulunuyordu.

Osmanlı’yı zafere götüren Efsane taktik (Kurt Kapanı)

Macar birlikleri hep birlikte hücuma geçince onlara sadece küçük bir akıncı birliği vur-kaç taktiğiyle cevap verdi ve onları ordunun merkezine yani 300 topun olduğu saflara çekti.

Akıncılar bir anda topların önünden çekildi ve Macarlar daha ne olduğunu anlamadan 300 top aynı anda ateş aldı ve ağır süvari birliklerle beraber Macar Ordusu’nun yarısından fazlası orada büyük bir hezimete uğradı. Akıncılar da kaçmaya çalışan birlikleri çember içine alarak yok etti.

Savaş meydanından kaçmayı başaran Mohaç Ovası’nın bir yanı bataklık olduğundan dolayı Kral II. Lajos ve binlerce Macar askeri Mohaç Ovası’nın bataklık olan tarafında boğuldu.

İki saat süren Mohaç Meydan Muharebesi ‘ndenbüyük bir zaferle çıkan Osmanlı ordusu savaş alanında altı gün dinlendikten sonra Macar Krallığı’nın başkenti Budin’e ilerlemeye başladı.

Başta Kraliçe Maria olmak üzere soylular, devlet adamları ve Macar halk kaçtığı için, şehirde yalnızca Yahudiler kalmıştı. Yahudilerin başkanı Salamon’un başında bulunduğu bir heyet, Foeldward kasabasında, Budin kalesinin anahtarlarını Kanunî Sultan Süleyman’a teslim etti.

Kanuni Sultan Süleyman, dizilerde gösterilen sarayından çıkmayan, zevk peşinde koşan biri değildir. Ömrü at üzerinde kılıç sallamakla geçmiştir. Ölümü de yine at üzerinde yani seferde olmuştur. Mohaç Meydan Muharebesi ‘nden tam 40 yıl sonra Zigetvar Kalesi’nin fethinden bir gün önce vefat etmiştir Muhteşem Süleyman. Mekanı Cennet olsun.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.