Bilgi Deryam

Kardeş Kanı Dökülmesine İzin Vermeyen Padişah

Kardeş Kanı Dökülmesine İzin Vermeyen Padişah

Kardeş kanı dökülmesine izin vermeyen padişah, batılıların kendisine ”Kızıl Sultan” dedikleri ama bizim de ona ”Gök Sultan” dediğimiz Sultan 2. Abdülhamid Han’dır. Otuz dördüncü Osmanlı Padişahımız Sultan 2. Abdülhamad’in  vefakarlık gösterdiği bir kıssası.

Kardeş Kanı Dökülmesine Müsaade Etmem!

Sultan Abdülhamid’in şehzadeliği döneminde bir gün kendi kullandığı sarayın atlı arabalarından birinin atları bir şeyden ürküp yokuş aşağı dolu dizgin giderlerken, heybetli, güçlü kuvvetli bir genç, bu hayvanların önüne çıkar ve arabayı durdurur. Şehzade Abdülhamid, padişah olduğu zaman, bu genci “Tüfekçibaşı” rütbesi ile yanına, saraya alır.

Daha sonra bu genç kısa sürede yükselerek  Müşir (Mareşal)  makamına gelir. İri cüsseli, heybetli, sert mizaçlı ve Tahir Paşa’dan herkes çekinirdi. Tahir Paşa; dindar, namuslu, dürüst ve çalışkan örnek birisi idi. Sultan Abdülhamid’e yüksek bir sadakat ile bağlıydı. Beşiktaş Serencebey’deki konağında herkesin derdini dinle, dertlerine derman olurdu.

31 Mart Ayaklanmasında, Selanik’ten gelen Hareket Ordusu, Yıldız Sarayı’nın kapısına dayanır, Mareşal Tahir Paşa daha fazla dayanamaz ve Abdülhamid Han’ın ayaklarına kapanarak yalvarmaya başlar;  -“Sultanım, saray kuşatılmak üzeredir. Emir veriniz, şunların hepsini def edeyim,” der. Ancak, Sultan Abdülhamid Han yüz yıllardır devletin bekası  için kurbanların hanedandan verildiğini bilen bir şuurla;

-“Zâlike takdîrul azîzil alîm.” (İşte bu, o güçlü ve her şeyi bilenin takdîridir.) “Hayır! Kardeş kanı dökülmesini istemiyorum,” der. Müdahale için izin vermez. Sırf kardeş kanı dökülmesin diye, darbecilere sarayını, hanedanını, tüm mal ve mülkünü kendi elleriyle teslim eder.

Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra, Mareşal Tahir Paşa’yı da Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı)’ne götürürler. Mahkeme sırasında hakim Paşa’ya sorar;

-“Sen Sultan Abdülhamid’e, Hareket Ordusu’na karşı konulmasını ve silah kullanılmasını teklif etmişsin. Bu doğru mu?” Tahir Paşa; -“Evet doğrudur! Sultan Abdülhamid Han beni bir kaldırımcı iken saraya aldı. Mareşal rütbesine kadar yükseltti. Eğer bana müsaade verseydi, sizin hepinizi geldiğiniz yere def ederdim. Sultanıma kanım ve canım feda olsun!”

Darbeciler, Tahir Paşa’yı önce idam etmeye karar verirler. Daha sonra onun efendisine bağlılığını takdir ederek, Trablusgarp (Libya)’a sürgün ettiler.

Kaynak:
Ferman Padişahındır- R. Kemal Subaşı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Quasar dedi ki:

    Türk’ün türk’ten başka düşmanı yoktur!
    Içimizdeki hırs tam 16 türk devletinin yıkılmasına sebep olmuştur.

    Içimizde kolay satın alınan kişi çok olduğundan kaynaklanmaktadır!

  2. Anonim dedi ki:

    Gök sultan

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.