Bilgi Deryam

129 yaşına kadar kılıç sallayan Efsanevi Akıncı Beyi

129 yaşına kadar kılıç sallayan Efsanevi Akıncı Beyi

Gazi Evrenos Bey ve efsanevi hayatı. Ömrü at üzerinde kılıç sallamakla geçen koca çınarın hikayesi. 108 yaşında Niğbolu ve Eflak Savaşı’na katılıp düşmana kılıç sallamıştır. Cihad ruhu ile geçirilen bir ömürün hikayesi.

Gazi Evrenos Bey Kimdir?

Gazi Evrenos Bey’in doğum tarihi net olarak bilinmese de bazı kaynaklarda 1288 yılında Balıkesir’de dünyaya geldiği rivayet edilir. Karesi Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasından sonra, Gazi Evrenos Bey Osmanlı’ya hizmet etmeye başlar.

Rumeli’ye yapılan ilk seferlere katılan Evrenos Bey, İpsala, Malkara, Dimetoka gibi birçok bölgenin alınmasında büyük rol oynar.
Rumeli akınlarına Orhan Bey’in oğlu Şehzade Süleyman Paşa ile başlayan Gazi Evrenos Bey, I. Murad, I. Bayezid, Süleyman Çelebi ve I. Mehmed olmak üzere toplamda 4 padişaha hizmetlerde bulunmuş ve hayatı boyunca Osmanlı’nın Balkanlardaki fetih hareketlerine katılmıştır.

Evrenos Bey Şehzade Süleyman Paşa’nın vefatından sonra akınlarda Hacı İlbey ve Lala Şahin Paşa gibi kumandanlarla direnç göstererek devletin fethedilen yerlerden çekilmesinin önüne geçmiştir. Daha Murad Hüdavendigar ile devam eden Rumeli fetihlerinde bölgeyi çok iyi bilmesi nedeniyle merkez orduya yol açma gibi görevleri yerine getirerek Osmanlı Devleti’nin Kosova ve Niğbolu savaşlarındaki zaferlerine büyük katkı sağlamıştır.

Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusunun mağlup olduğu Ankara savaşı sonucunda Fetret Devri başlamıştır. İsyanlar artmış, Anadolu’da eski beylikler tekrar bağımsızlığını ilan etmişti.

Fetret Devri’nde şehzadeler arasındaki taht kavgasına fazla karışmadı. Fakat Musa Çelebi ‘nin kendisine aşırı baskı yapması üzerine el altından I. Mehmed’i destekleyerek devleti yeniden düzene soktu.

Bu sıkıntılı dönemde Balkanlar’daki fethedilen toprakları da himayesi altında tutmayı başardı. Bir yandan Anadolu’da bağımsızlığını ilan eden beylikler varken Balkanlar’da da ayaklanmalar oldu. Başta Gazi Evrenos Bey olmak üzere diğer paşalar sayesinde Balkanlarda toprak kaybı ve güvenlik sorunu oluşmamıştır.

Evrenos Bey 1417 yılında 129 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vardar Yenicesi’ndeki türbesine defnedildi. Hayatı boyunca Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid ve I. Mehmed gibi padişahlara hizmet etmiştir. Ayrıca Mihaloğulları, Pehlivanoğulları, Malkoçoğulları ve Turahanlıoğulları Osmanlı Devleti’nin seçkin akıncı ailelerindendirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.